Lahjakirja

Metropolian tukisäätiölle on tänään myönnetty
euron suuruinen lahjoitus käytettäväksi

alan
Opinnäytetyöhön
TKI-projektiin
Muuhun tutkimus- ja oppimistoimintaan
ja siihen liittyvän tieteellisen tutkimustyön tukemiseen tukisäätiön päättämällä tavalla.

Lahjoitussumma on maksettu säätiön tilille FI50 1017 3000 2084 57.
Päivämärä:

Lahjoittaja
Yhteyshenkilö
Osoite ja postitoimipaikka
Puhelinnumero